Hakkımızda

Derneğimiz Eylül 2013’den bu yana LGBTİ hak savunuculuğu yapmaktadır.

LGBTİ hakları konusunda farkındalığın geliştirilmesi hedeflenmektedir.Farkındalığın sağlanması yanı sıra kanun yapanların ve karar vericilerin gündemine LGBTİ haklarının girmesini sağlamak üzerine faaliyetler yürütmekteyiz.
Eğitim,sağlık,adalet alanında sistematik ayrımcılığa uğrayan LGBTİ‘lerin maruz kaldığı hak ihlallerini görünür kılma çalışmalarını yerelde yapmaktayız.

2014-2015 yıllarında Homofobi ve Transfobi Karşıtı Akdeniz Sempozyumu gerçekleştirmiş bulunmaktayız.
2015 de ilk kez bölgesel çapta katılım ile Mersin Onur Haftası ve Yürüyüşünü organize ettik.

Toplumsal Cinsiyet, LGBTİ hakları, hak ihlalleri raporlama, hak ihlalleri ile mücadele,kadın örgütleri ile ortak mücadele, cinsiyet temelli ayrımcılığa karşı mücadele ve LGBTİ hakları savunuculuğu yapmaktayız.